Vertrouw op je burn-out

Burn-out is geen ziekte, maar een gezonde reactie van je lichaam op een ongezonde leef-, denk- en werkstijl. Je negeert te lang het contact met je lichaam en emoties, omdat je een extern doel, beeld of verwachting belangrijker vindt dan je eigen innerlijk evenwicht. De structurele onmogelijkheid om aan de valse verwachting te kunnen voldoen, geeft structurele stress en resulteert uiteindelijk in een burn-out. Je leeft en maakt keuzes vanuit angst, omdat je bijvoorbeeld in een baan blijft zitten vanwege zekerheid. En alle keuzes in je leven die je maakt uit angst geven stress.

In je brein is bij een burn-out je stress systeem ontregelt en je lichaam doet dan iets heel intelligents: het zet alles op een laag pitje zodat je stopt met ‘doen’ en dwingt je in ‘zijn’; in de rust stand. Je brein zit overvol en je kunt niet meer nadenken, wat ook precies de bedoeling is. Het lichaam vertelt je dat het klaar is met leven vanuit angst en dat het tijd is om keuzes te gaan maken vanuit liefde. Je burn-out betekent dat je herstel is begonnen en je kunt erop vertrouwen dat het weet waar het mee bezig is.

Het vermijden van je triggers is niet helen. Helen gebeurt wanneer je wordt getriggerd en je in staat bent om door de pijn, het patroon en het verhaal heen te lopen en je een weg naar een ander einde te banen.

Van 'hoe los ik het op' naar wat wil hier gebeuren?

Dus een burn-out is geen ziekte en de vraag is niet: Hoe los ik het op? Maar: Wat wil hier gebeuren?
En dan komt er een heel nieuw verhaal naar voren. Burn-out is een symptoom van een bewustzijnstransformatie die de mensheid dwingt om te ontwaken en bewust te gaan leven.
Deze transformatie is op grote schaal gaande en is geen vergissing. Dus je kunt op je burn-out vertrouwen en je lichaam wijst je de weg.

Brainspotting en burn-out

Dit proces van bewust worden kan heel pijnlijk en angstig zijn. Een burn-out vraagt allereerst om nauwgezet het lichaam te volgen zodat het fysiek kan herstellen.
Brainspotting is de perfecte ondersteuning hierbij, omdat het niet werkt vanuit ons denken (wat niet meer optimaal werkt bij burn-out) maar onmiddellijk ruimte schept in door het overvolle brein te laten processen en zo te ontladen.

Hiernaast vraagt het om een deskundige begeleiding bij het inzichtelijk maken en groeien in de 4 fases van bewustzijn:

  • Niveau van het drama (Wiens schuld is het?)
  • Niveau van de situatie (Hoe los ik het op?)
  • Niveau van de keuzes (Wie wil ik zijn?)
  • Niveau van de kansen (Wat wil hier gebeuren?)

Tijdens dit proces komen er vaak oude pijnen en ervaringen naar boven die verwerkt willen worden, ook hier is Brainspotting een uitkomst. Je werkt direct in je brein en je laat oude ervaringen en pijn moeiteloos los. Zodat je de transformatie in je bewustzijn makkelijk maakt en uitdrukking kunt geven aan de muziek die in je zit.

Wat kan Brainspotting voor jouw burn-out betekenen?