Brainspotting loopbaan- & re-integratietraject

Help je werknemer die is uitgevallen met psychische klachten na een heftige gebeurtenis, weer aan het werk.

Lees je dit als werknemer neem dan contact met mij op, dan kunnen we dit samen onder de aandacht brengen van je werkgever.

Werknemer uitgevallen na een heftige gebeurtenis

Uitgevallen door ‘psychische klachten’, ‘overspannenheid’ of ‘burn-out’, zit een zeer gewaardeerde werknemer al een langere tijd thuis. Voordat deze werknemer uitviel, heeft deze iets heftigs meegemaakt in de werkcontext wat samenhing met het uitvallen van werk.

Denk aan:

 • Een bedrijfsongeval wat heeft geleid tot psychische (en al dan niet lichamelijke) klachten
 • Langdurige confrontatie met getraumatiseerde cliënten (secundaire traumatisering bij hulpverleners)
 • Agressie of een intense dreiging daartoe
 • Geweld of het zien van geweld
 • Een ongeluk of het zien van een ongeluk
 • Verlies van een collega of cliënt
 • Intimidatie
 • Seksueel geweld
 • Stalking
 • Pesten

Er zit geen beweging meer in het herstelproces. De werknemer is naar een psycholoog geweest of staat op de lange wachtlijsten van de GGZ. Vanuit Wet Poortwachter is er passend werk aangeboden of er is zelfs al een re-integratie traject gestart, maar steeds wanneer de werknemer dit aangaat, valt deze toch weer uit.

Er is een MIRACLE-oplossing

Er bestaat een MIRACLE-oplossing die je medewerker geheel pijnloos kan bevrijden van de uitwerking van trauma op zijn of haar functioneren. Ik noem het een MIRACLE-oplossing omdat de bevrijding plaatsvindt zónder dat de medewerker ook maar iets hoeft te zeggen of terug hoeft te halen van wat er in het verleden gebeurd is. Een klacht of wens is genoeg.

De naam van deze MIRACLE-oplossing is Brainspotting. Wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief. Hiermee verwerken uitgevallen medewerkers snel en effectief hun onverwerkte ervaring(en) die geleid hebben tot psychische (letselschade) klachten, overspannenheid of burn-out, waarna er eindelijk stappen gezet kunnen worden richting duurzame re-integratie binnen of buiten de eigen organisatie.

De kenmerken van Brainspotting

• Het resultaat is blijvend en diepgaand
• Het werkt door op de balans en stabiliteit die werknemers ervaren
• Werknemers ervaren weer rust in hun hoofd, lijf en leven
• Voor werknemers voelt het alsof ze weer ‘schoon’ zijn
• Werknemers geven aan (eindelijk) weer te kunnen slapen en met energie wakker te worden
• Werknemers worden verlost van de angst(en) die hen in de weg staan te functioneren
• Werknemer voelt zich weer veilig om op de plek des onheils weer te kunnen functioneren
• Het zelfvertrouwen neemt toe
• De ballast van het verleden wordt losgelaten en de werknemer kan verder

Brainspotting re-integratietraject

In het Brainspotting re-integratietraject worden er in drie, zes of negen maanden twee zaken aangepakt. In de eerste fase van het traject wordt het trauma aangepakt en opgelost. In de tweede fase wordt er loopbaanadvies gegeven en de re-integratie begeleid binnen of buiten de organisatie.

In plaats van uitgebreid te vertellen hoe Brainspotting werkt, wil ik je nu uitnodigen om eens naar onderstaande trailer van 1 minuut met de casus van Rolf te kijken. Rolf viel uit na een bedrijfsongeval en doorliep het Brainspotting re-integratietraject. De volledige versie van 20 minuten vind je op mijn homepage.

Ervaringen van werknemers

‘Je hoeft niets te zeggen, niet te herbeleven, je hersenen doen het werk. Het klinkt echt heel bizar, maar het werkt supersnel. Ik heb nu helemaal geen klachten meer en ben weer lekker aan het werk in de trein en over spoorbruggen heen rijden doet mij gelukkig niks meer!’
P. Janssen

‘Ik ben nu waar ik wil zijn: ik kan mijn nieuwe werk zonder oude angst uitoefenen. Dat lukte dankzij de liefdevolle, kundige en geduldige persoonlijkheid en begeleiding van Sheila.’
C. van Tongeren

Wat vraagt een succesvol Brainspotting traject van de werkgever?

De werknemers waar ik mee werk, zijn van nature al mensen die de lat voor zichzelf al hoog genoeg leggen. Ze willen functioneren. Ze voelen zich schuldig over de situatie.

Veel vormen van hulp zijn gericht op zo snel mogelijk re-integreren en zijn geld- en prestatie gedreven. Zij sturen op direct resultaat. Uiteraard is dit logisch, maar dit is niet altijd het meest duurzaam. Uitgevallen werknemers hebben binnen het re-integratietraject wat ze volgen letterlijk ruimte in het brein nodig. Binnen Brainspottingtrajecten worden werknemers niet onder druk gezet. Hierdoor ontstaat de ruimte die hun onbewuste nodig heeft om trauma te verwerken.

Trauma en de gevolgen hiervan liggen aan de basis van veel ziekten en psychische klachten, ik weet dat zodra het trauma verwerkt is, de werknemer ook weer in beweging komt. Het is dan zaak dat een werknemer de juiste begeleiding krijgt zodat deze de richting op kan bewegen die voor hem/haar een logische, kloppende volgende stap is. Het kan zijn dat dit een andere richting is dan die de werkgever het liefst ziet. Het is dus van belang dat er een goede samenwerking is tussen de werkgever/werknemer/mijzelf zodat er samen een beslissing kan worden genomen die voor alle partijen de juiste is.

 

Om deze reden werk ik NIET samen met:
– Organisaties die puur geld- en prestatie gedreven zijn.
– Organisaties die in een strijd zijn beland met hun werknemer
– Organisaties die voor de kortetermijnwinst gaan.

WEL werk ik samen met:
– Werkgevers die de duurzame weg naar werk willen faciliteren
– Werkgevers waarde hechten aan relatie en verbinding met de werknemer
– Werkgevers die zien: wat goed is voor de werknemer, is uiteindelijk ook goed voor de werkgever

• En natuurlijk worden er ook enorme kosten bespaard voor de werkgever en/of verzekeraar, omdat ze minder lang worden geconfronteerd met langdurig verzuim. Dat is een logisch gevolg van het volgen van het Brainspotting loopbaan- en re-integratie traject.

De investering in herstel, loopbaan en re-integratie

Een compleet all-in Brainspotting re-integratietraject waarin het trauma wordt opgelost, loopbaankeuzes worden gemaakt en de re-integratie binnen of buiten de organisatie wordt begeleid vraagt om een investering van:

 • € 8991,- excl. btw bij een traject van negen maanden
 • € 5994,- excl. btw bij een traject van zes maanden
 • € 2997,- excl. btw bij een traject van drie maanden

LET OP: BETAAL JE DIT ALS PARTICULIER DAN GELDEN ER ANDERE TARIEVEN, NEEM CONTACT MET MIJ OP

Zodra er een eerste gesprek met de werknemer heeft plaatsgevonden, kan exact duidelijk worden gemaakt worden wat er haalbaar is binnen welke duur.

Ik wil nu een oplossing en plan een casusbespreking in

Hoe verder bij interesse?

Vandaag heb jij ontdekt dat Brainspotting mogelijk de oplossing is die de huidige situatie met je medewerker volledig transformeert. Ik kan mij voorstellen dat je met meer zekerheid wil ervaren of het ook écht de oplossing is voor jullie specifieke situatie. Daarnaast begrijp ik ook dat Brainspotting iets is waar je voor vandaag misschien nog nooit eerder van gehoord had, dus dat je daar ook nog wel wat meer van wil weten.

Daarom heb ik het volgende voorstel.

Via mijn agenda kun je een kosteloze en vrijblijvende casusbespreking met mij inplannen. Hierbij is het tevens mogelijk is om zelf enkele minuten Brainspotting te ondergaan, om te ervaren wat het doet werken we met een positieve situatie. Dit is de makkelijkste manier om bevestigd te krijgen dat het werkt.

Tijdens de casusbespreking:

 • Krijg je bevestigd of trauma wel of niet het onderliggende probleem is in de situatie van je werknemer
 • Je krijgt bevestigd of Brainspotting wel of niet passend is bij de situatie van je werknemer
 • Je krijgt de mogelijkheid om Brainspotting zelf te ervaren
 • Je krijgt informatie over hoe een Brainspotting re-integratie traject in z’n werk gaat
 • Indien verwacht wordt dat Brainspotting de oplossing is, ontvang je van mij een uitnodigingsbrief voor je werknemer. Hij of zij krijgt in deze brief de mogelijkheid aangereikt om ook zelf vrijblijvend te ervaren wat Brainspotting kan betekenen.

Wanneer je het vermoeden hebt dat er een trauma achter de psychische klachten, burn-out of overspannenheid van je werknemer zit dan handel je in ieders belang door nu een vrijblijvende casusbespreking in te plannen. Natuurlijk kun je ook nog wachten, maar dit zal de situatie sowieso niet veranderen. Uiteraard is de keuze aan jou.

Ik wil nu een oplossing en plan een casusbespreking in

Over Sheila van Loon

Ik ben een Brainspotting master-therapeut, poly energetisch therapeut en loopbaanadviseur. Verder volgde ik opleidingen op het gebied van: hypnotherapie, regressie, systemisch werk, NLP en traumawerk.
Daarnaast heb ik een rijk pad bewandeld richting bewustzijnsontwikkeling en zet ik ook zaken in als: bewustwordingstechnieken, non-dualistische coaching en intuïtieve waarneming.
Ik ben iemand die werkt vanuit bewust aanwezig zijn en die precies dat inzet waar de situatie om vraagt.

Mijn achtergrond ligt verder nog in de (jeugd)hulpverlening, verslavingszorg, het onderwijs en in de zakelijke dienstverlening bij het UWV. Door mijn brede achtergrond ben ik van vele markten thuis, dit maakt dat ik ook in loopbaantrajecten goed kan ondersteunen door te werken met de vraag onder de vraag. De onderstroom die niemand ziet bepaalt richting op elk gebied. Ik ga dus altijd net even een paar stappen verder dan de gemiddelde loopbaanadviseur.

Deze tijd vraagt veel van ons als mens in ons werk. We hebben te maken met steeds meer onzekerheden die, naast uitdagingen en plezier, ook verwarring en onrust met zich meebrengen. Daarvoor is het nodig om innerlijke stabiliteit te ontwikkelen en te behouden. Dit is de basis voor plezier, gezondheid en minder fysiek en mentaal verzuim. Ware aandacht voor trauma verwerking (en gerichte informatie over het verband tussen trauma en ziekten) is in dat kader van het grootste belang voor het rendement van de organisatie.

Ik begeleid je medewerker om het functioneren vanuit innerlijke stabiliteit te vergroten. Ik bied een krachtige stimulans, vanuit het hart, om diepgaand in beweging te komen en te blijven. Mijn aanpak kenmerkt zich door ware aandacht en het combineren van ogenschijnlijke tegenstrijdigheden; het gaat om het hoofd én het hart, ratio én gevoel, geest én lichaam, westerse én oosterse wijsheden, waarbij ik met beide voeten op de grond blijf staan. Een heldere aanpak met de focus op resultaat.

Ik wil een oplossing en plan een casusbespreking in

FAQ

Voor welke werknemers is Brainspotting het meest geschikt?
Brainspotting is in principe voor iedereen geschikt, maar er is wel een persoonlijkheidstype waar ik zelf het liefste mee werk. Dit type laat zich als volgt aan je zien:
• Indien functionerend een ideale werknemer
• Een werknemer met een groot empathisch vermogen
• Een zeer gewaardeerde collega
• Sociaal betrokken
• Bereid verantwoordelijkheid te dragen en wat extra’s te doen
• Vindt het soms wel moeilijk om ‘nee’ te zeggen

Zijn er wachtlijsten?
Nee, op dit moment zijn er geen wachtlijsten. De medewerker is dezelfde week nog aan de beurt voor een intake gesprek.

Wat is het verschil met een psycholoog? En is Brainspotting te combineren?
In de GGZ werken psychologen voornamelijk met cognitie (gedachten). Het zijn reguliere methoden en er wordt gewerkt aan gedragsverandering. Brainspotting begint waar de meeste klassieke praat-therapieën eindigen. Het is mogelijk om ervaringen te verwerken die buiten het bereik liggen van onze bewuste geest. Het is prima te combineren met een traject bij een psycholoog, andere therapieën en coaching technieken. Het effect kan erdoor worden vergroot.

Kunnen mijn medewerkers ook online een traject volgen?
Ja, dat kan. Brainspotting is online is net zo effectief als live en de resultaten zijn net zo goed. Het is wel een vereiste dat ik de medewerker de eerste keer live ontmoet. Dit in de praktijk in Landsmeer en tegen meerkosten is het ook mogelijk dat ik naar de medewerker kom als het niet mogelijk is voor de medewerker om te reizen.

Wordt Brainspotting vergoed door de zorgverzekeraar?
Nee, ik heb geen individuele contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Wel is het mijn ervaring dat, in het geval van letstelschade, de verzekeraar vaak een deel van de kosten vergoed om zodoende de kosten van verzuim terug te dringen. Kosten kunnen, naast de kostenbesparing en teruggave van de btw, volledig als bedrijfskosten worden opgevoerd.